Vitale werknemers hebben geen belemmeringen om hun talenten in te zetten. Anderzijds hebben werknemers die hun talenten kunnen inzetten een betere vitaliteit. Vitale werknemers zijn duurzaam inzetbaarheid in organisaties. Vitaliteit in organisaties stimuleert de tevredenheid van zowel werkgever als werknemer. Het percentage ziekteverzuim neemt af en de arbeidsproductiviteit stijgt. Werkgevers hebben minder zorgen en werknemers voelen zich krachtiger en komen tot hun recht. Om vitaliteit in organisaties te implementeren werkt Vital Clinics aan twee peilers:

1. Vitaliteit

De vitaliteit onder Nederlandse werknemers ligt laag, 29% scoort zelfs laag tot zeer laag. Slechts 12% van werkend Nederland scoort hoog, blijkt uit onderzoek van Schouten & Nelissen. In totaal ervaart 57% van de werknemers waarbij de vitaliteit laag ligt, een te hoge werkdruk en deze groep meldt zich 3,5 keer zo vaak ziek.

Vitaliteit is veel meer dan gezond zijn. Als alle werknemers gezondheid zijn mag je als werkgever je handjes dichtknijpen. Maar binnen gezondheid is er een hele range van niet zieke tot super vitale werknemers. Dan heb je ook nog eens onderscheid in fysieke en mentale gezondheid. Je kunnen concentreren als je achter je bureau zit is niet altijd vanzelfsprekend. Je kunt je voorstellen dat vitale medewerkers goed in hun vel zitten, een goed humeur met zich meebrengen, creatiever zijn, meer voor elkaar krijgen, minder vaak ziek zijn en meer opleveren. Een gezonde leefstijl op en buiten de werkvloer houdt medewerkers duurzaam inzetbaar. Juiste kennis over voeding, beweging en leefstijl draagt hieraan bij, maar wat voor de één werkt, werkt voor de ander niet. Vital Clinics werkt daarom met een op de persoon afgestemd meetinstrument, waardoor individuele adviezen gegeven kunnen worden die veel meer impact hebben.

Met de vitaliteitsmeting krijgt een medewerker inzicht in wat hij/zij specifiek nodig heeft om een gezonde leefstijl te hanteren en stress te compenseren. De werknemer leert hoe keuzes te maken om vitaal te blijven en optimaal aan het werk te kunnen zijn. Door follow up metingen krijgen we inzicht in de voortgang van de mate van vitaliteit van een werknemer en kunnen we knelpunten inzichtelijk maken en oplossen.

Vitaliteitsmeting
De vitaliteitsmeting is afkomstig uit de sportwereld. Op basis van concrete meetresultaten die direct op PDF verschijnen, kunnen effectieve voedings-, beweeg-, en leefstijladviezen worden. Top clubs zoals AC Milaan gebruiken het om hun prestaties te verbeteren. Maar de meting is ook effectief gebleken op de werkvloer. Zo geeft de meting inzicht in de werknemer’s conditie, energiereserves, wilskracht of doorzettingsvermogen, beste arbeidstijden, fysieke belastbaarheid, mentale belastbaarheid, stressgebieden en diverse factoren van gezondheid. Middels de vitaliteitsmeting kunnen wij ook zien of iemand tegen een burn-out aan zit en zo kunnen wij specifieke adviezen geven op het gebied van voeding, beweging en leefstijl om dit te voorkomen. Voor concentratie- en aandachtsproblemen kunnen ook aanknopingspunten gevonden worden.
Door middel van de vitaliteitsmeting kunnen ook (anonieme) bedrijfsstatistieken in kaart worden gebracht, over de algehele mate van gezondheid binnen het bedrijf, en kan voortgang in vitaliteit worden gemonitord.

Vitaliteitscoaching
Als aanvulling op de meetuitslag gaat een van onze vitaliteitscoaches met de medewerker in gesprek over achtergronden die van invloed zijn op factoren van vitaliteit. Om voedings-, beweeg- en leefstijladviezen duurzaam te kunnen integreren wordt samen naar oplossingen gezocht die bij iemand passen. Coaching speelt in op de behoefte van de medewerker hierin. Coaching kan gaan over factoren van vitaliteit, zoals voeding, beweging en leefstijl, maar ook over symptomen van overspannenheid, stressfactoren, het voorkomen van een burn-out, emotionele achtergronden, conflicthantering,  en over alles waardoor de werknemer weer vitaal en zonder belemmeringen aan het werk kan. Door meerdere meet- en coachmomenten per medewerker te plannen, kunnen we streven naar een individueel opgesteld doel voor wat betreft vitaal werken en kan duurzame inzetbaarheid worden bereikt.

Rendement
Onderzoek naar de effecten van onze dienstverlening leverde het volgende op; door de inzet van de vitaliteitsmeting in combinatie met vitaliteitscoaching van Vital Clinics hebben wij een gemiddelde significante daling gemeten van het ziekteverzuimduur met 24,2% en het aantal fysieke meldingen met 19,3%. Ons traject kostte gemiddeld nog geen eenvierde hiervan. Dus, uw investering in vitaliteit levert al snel rendement op.

Vergroot de vitaliteit van uw werknemers

2. Talentmanagement

Medewerkers die zich niet kunnen ontwikkelen op het werk scoren een 4,4 op vitaliteit. Medewerkers die zich wel kunnen ontwikkelen scoren een 7,5 op vitaliteit, blijkt uit onderzoek van Schouten & Nelissen. Daarom wordt talentmanagement als speciaal onderdeel binnen vitaliteit uitgelicht.

Talentmeting

Vital Clinics werkt met de kleurentest van My Motivation Insights®. De kleurentest geeft inzicht in talent en drijfveren en de manier waarop verschillende mensen taken op een verschillende manier aanpakken. Voor bepaalde functies is het handig dat medewerkers een bepaalde werkstrategie gebruiken die aansluit bij de functie. Inzicht in werkstrategie geeft direct inzicht in waarom sommige mensen een bepaalde functie niet goed kunnen uitvoeren ondanks hun adequate kennisniveau. Werknemers leren hun talent beter kennen, zodat zij deze beter op de functie kunnen toepassen. Het idee is dat de medewerker zich steeds meer gaat richten op werkzaamheden die bij zijn/haar talent aansluiten.

Vitale teams
De droom van elke manager is het optimaal samen laten werken van medewerkers, ieder met hun eigen achtergrond, drive en capaciteiten. Vitale teams bestaan uit leden die allen een verschillende werkstrategie hanteren of juist dezelfde strategie, afhankelijk van de taken en de doelstelling van de team. My Motivation Insights geeft inzicht in teamtalent en individueel talent, waarop teams gebaseerd kunnen worden. Bestaande teams kunnen gecoacht worden in talentbekrachtiging.

Door de tool leren medewerkers elkaars taal spreken en elkaars strategieën begrijpen. Zo kan men elkaar gemakkelijker aanspreken op een inefficiënte werkwijze, zonder dat het als een aanval overkomt. Werknemers worden bovenal bekend met elkaars talenten en sterke punten en leren elkaar effectief inzetten. Zo teameffectiviteit versterkt.

Rendement
Het strategisch inzetten van talent verhoogt aantoonbaar het rendement van uw organisatie. Volgens het laatste onderzoek dat door Universiteit Nyenrode is uitgevoerd, is dit 22%. Dat maakt de keuze voor talentmanagement tot een interessante business case.

Neem contact op voor informatie over Talentmanagement

Trainingen

Vital Clinics verzorgt kan diverse trainingen verzorgen voor uw bedrijf op het gebied van:

  • Burnoutpreventie
  • Voeding, beweging & leefstijl
  • Talent- en motivatiemanagement
  • Mindfulness
  • Energiemanagement
  • Assertiviteit
  • Etc.